Proces- & projectmanagement
 • Projectontwikkeling
 • Herstructurering
 • Revitaliseringprojecten
 • Infrastructuur
 • Advisering
 • Vergunningen en procedures
 • Om in te spelen op nieuwe situaties en inzichten is een professionele organisatie nodig die politieke keuzes in de praktijk kan vormgeven.
  De dienstverlening, bedrijfsvoering en projectrisico's moeten onder controle zijn en de kwaliteit en rechtmatigheid op niveau blijven. Dat vraagt om visie, een resultaatgerichte aanpak en organisatie. Met de juiste benadering kunnen de veranderingen worden gevormd tot nieuwe kansen.

  De ervaring leert dat complexe ruimtelijke ontwikkeling voortdurend aan veranderingen en beïnvloeding onderhevig zijn. Marktomstandigheden wijzigen, verkiezingen brengen een nieuwe politieke koers met zich mee, nieuwe ideeën over bouwen ontstaan en beleidswijzigingen doen zich voor. Daarnaast hebben alle betrokkenen in het proces hun eigen belang, tijdshorizon en doelstellingen. Om koers te bepalen en te houden, is het noodzakelijk deze factoren in beeld te brengen en afstemming te bereiken in denken en doen.

  AM proman richt zich als onafhankelijk bureau op de proces aanpak van (complexe) ruimtelijke ontwikkelingen, Wij bieden helder inzicht in de krachten velden en zorgen voor de invulling van het proces en projectmanagement. Daarvoor bieden wij extra capaciteit, methoden, en middelen. Naast zakelijke en inhoudelijke inbreng besteden wij zorgvuldige aandacht aan de intermenselijke kant van de procesgang
  AM proman
  Projectmanagement
  ing. A.M. Muller
  Mob: 06 22 385 965
  Tel: 0252 23 42 23
  Fax: 0252 34 74 91
  Mail: info@AMproman.nl